Microsoft Word

Ce este aplicația Word?

Aplicația word are rolul de a formata textul așa cum își dorește utilizatorul.Se pot folosi culori diferite pentru texte și fonturi de diferite dimensiuni.

 

Pentru început veţi învăţa să controlaţi atât meniurile şi casetele de dialog ale programului Word pentru Windows, cât şi ferestrele care conţin programul şi documentele acestuia. După parcurgerea acestui curs, veţi fi în stare să utilizaţi mouse-ul şi tastatura pentru a alege comenzi din meniuri, pentru a selecta opţiuni din casete de dialog, pentru a accesa sistemul de asistenţă soft şi pentru a manipula ferestrele de pe ecran. În afară de aceste operaţii elementare, veţi fi în stare să organizaţi ferestrele astfel încât să puteţi accesa şi utiliza mai multe documente simultan.

eu vă propun următoarele noţiuni:

• lansarea şi părăsirea programului Word pentru Windows

• alegerea şi selectarea din casetele de dialog

• lucrul în Word pentru Windows cu tastatura şi cu mouse-ul

• manipularea ferestrelor

 

Lansarea şi părăsirea programului Word pentru Windows

Pentru a activa programul Word pentru Windows, parcurgeţi următoarele etape: 1. Executaţi clic pe butonul Start din bara de taskuri de la baza ecranului 2. Poziţionaţi indicatorul mouse-ului deasupra comenzii Programs. Apare meniul Programs 3. Executaţi clic pe articolul Microsoft Word.  Puteţi de asemenea lansa programul Word alegând un fişier document din aplicaţia Windows Explorer. Pentru a porni programul Word şi a încărca documentul, executaţi dublu clic pe numele fişierului care conţine un document Word, sau selectaţi numele fişierului şi apăsaţi Enter. În plus, puteţi deschide un document pe care l-aţi utilizat recent executând clic pe butonul Start, poziţionând indicatorul deasupra comenzii Documents şi în continuare executând clic pe documentul care doriţi să-l încărcaţi Închideţi – sau părăsiţi – programul Word atunci când aţi terminat lucrul, sau atunci cânt trebuie să eliberaţi memorie pentru alte aplicaţii. Pentru a părăsi programul, parcurgeţi următoarele etape:

1. Dacă utilizaţi mouse-ul, alegeţi File, Exit sau executaţi clic pe butonul Close din colţul din dreapta sus. Dacă utilizaţi tastatura, apăsaţi combinaţia de taste pentru comandă rapidă Alt+F4 sau alegeţi File, Exit apăsând Alt+F, X.

2. Dacă aţi efectuat modificări într-un document, programul Word afişează o casetă de avertizare întrebându-vă dacă doriţi să salvaţi modificările. Executaţi clic pe butonul Yes sau apăsaţi Enter pentru a salva ceea ce aţi lucrat sau executaţi clic pe butonul No pentru a părăsi programul fără salvare.

Înţelegerea ecranului Word pentru Windows Unul din avantajele aplicaţiilor Windows este capacitatea de rula mai multe aplicaţii în acelaşi timp şi de a le afişa simultan pe ecran. Fiecare aplicaţie Windows, printre care şi Word, rulează în propria fereastră aplicaţie. Deoarece unele ferestre aplicaţie pot conţine ferestre document multiple, puteţi lucra simultan cu mai multe documente.

 

                   Utilizarea barelor cu instrumente 

Barele cu instrumente ale programului Word facilitează accesul rapid la comenzile şi procedurile cel mai des folosite. Butoanele din barele cu instrumente pot fi utilizate numai cu mouse-ul. Pentru a utiliza un buton dintr-o bară cu instrumente, executaţi clic pe butonul care reprezintă procedura sau comanda dorită. Dumneavoastră decideţi ce bare cu instrumente sunt afişate şi unde apar ele pe ecran. Barele cu instrumente sunt întotdeauna accesibile, deoarece plutesc deasupra ferestrelor document.

În programul Word puteţi să afişaţi şi să lucraţi cu mai multe bare cu instrumente simultan. Pentru afişarea sau ascunderea barelor cu instrumente alegeţi din meniul View opţiunea Toolbars sau executaţi clic cu butonul drept pe o bară cu instrumente. Din meniul derulant afişat alegeţi bara cu instrumente care să fie afişată sau ascunsă. Barele cu instrumente active pe ecran sunt marcate în partea stângă.

Bara cu instrumente Standard – conţine butoanele cele mai des utilizate în timpul creării documentelor, manipulării fişierelor şi tipăririi.

Bara cu instrumente Formating – bara cu instrumente de formatare conţine butoane utilizate pentru formatarea corpurilor de literă, stabilirea alinierii, crearea listelor numerotate sau marcate, aplicarea stilurilor sau formatarea chenarelor.

Bara cu instrumente Tables and Borders – bara cu instrumente pentru formatarea tabelelor şi a chenarelor, de aliniere a textului afla în tabele sau chenare.

Bara cu instrumente Forms – bară cu instrumente pentru formulare; conţine butoane care vă ajută să inseraţi casete de validare, liste şi tabele. De asemenea puteţi modifica proprietăţile unui câmp dintr-un formular şi să blocaţi formularul atunci când aţi terminat.

Bara cu instrumente Database – conţine butoane care vă ajută să sortaţi liste, să editaţi o bază de date, să adăugaţi sau să eliminaţi coloane dintr-o bază de date şi să inseraţi date dintr-o bază de date din exteriorul programului Word.

Bara cu instrumente Drawing – conţine butoane pentru desenarea, umplerea, modificarea formei şi gruparea obiectelor din document.

Pentru a salva un document înseamnă a transfera conţinutul acestuia aflat în memorie pe un suport extern (disc dur sau dischetă) sub forma unui fişier.

Salvarea pentru prima dată a unui document .Se dă comanda File Save şi se precizează:

1. În rubrica Save in: dispozitivul pe care se face salvarea; directorul în care se face salvarea selectat cu dublu clic pe mouse;

2. În File Name numele fişierului format din maxim 8 caractere diferite de: spaţiu ! ” ‘ () , . : ; < > @ / urmat de extensie (cel mult 3 caractere alfanumerice – excepţie face extensia html), extensia implicită este .DOC;

3. Save.

Formatarea paragrafelor

Selectaţi textul şi activaţi Format Paragraf şi accesaţi fereastra Indents and Spacing care vă permite:

a. În rubrica Alignment puteţi alege modul de aliniere a textului: Left, Centered, Right, Justified;

b. În rubrica Identation se setează poziţia laturilor din stânga şi dreapta ale paragrafului faţă de marginea stângă şi dreapta a paginii de text (Left/Right). O valoare negativă conduce la ieşirea paragrafului spre exterior depăşind marginile pentru text stabilite în Page Setup.

c. În rubrica Special, alegând First line se obţine o deplasare a primei linii din paragraf la dreapta cu o distanţă introdusă în rubrica By, iar cu Handing se deplasează tot paragraful.

d. În rubrica Spacing se stabileşte spaţiul (în points) care se lasă şi după paragraf, respectiv în rubricile Before şi After;

e. În rubrica Line spacing se realizează distanţa între linii: – Single – pentru interlinie de o linie; – 1.5 lines – pentru interlinie de o 1.5 linii; – Double – pentru interlinie de 2 linii; – Exactly – distanţa se măsoară faţă de caracterele cu cea mai mare înălţime; – At Least – distanţa se măsoară faţă de caracterele cu cea mai mare înălţime; – Multiple – multiplu faţă de valoarea introdusă pentru a încăpea caracterele înalte. Efectul setării se vede în fereastra Preview.

Aranjarea marginilor liniilor

Există 4 posibilităţi de aranjare:

– Left aliniază marginea stângă a liniilor;

– Right aliniază marginea dreaptă a liniilor; – Justified aliniază marginea stângă/dreaptă a liniilor;

– Centred aliniază mijlocul liniei la mijlocul rândului.

Schimbările se fac cu ajutorul butoanelor de pe bara de formatare asupra unui text selectat sau asupra unui nou text. Alternativ cu Format Paragraf se alege opţiunea dorită în fereastra Alignment. Folosirea comenzilor de formatare Selectaţi textul şi activaţi Format Paragraf şi accesaţi fereastra Indents and Spacing care vă permite:

a. În rubrica Alignment puteţi alege modul de aliniere a textului: Left, Centred, Right, Justified;

b. În rubrica Identation se setează poziţia laturilor din stânga şi dreapta ale paragrafului faţă de marginea stângă şi dreaptă a paginii de text (Left/Right). O valoare negativă conduce la ieşirea paragrafului spre exterior depăşind marginile pentru text stabilite în Page Setup.

c. În rubrica Special, alegând First line se obţine o deplasare a primei linii din paragraf la dreapta cu o distanţă introdusă în rubrica By, iar cu Hanging se deplasează tot paragraful mai puţin prima linie.

d. În rubrica Spacing se stabileşte spaţiul (în points) care se lasă înainte şi după paragraf, respectiv în rubricile Before şi After.

e. În rubrica Line spacing se realizează distanţa între linii: – Single – pentru interlinie de o linie; – 1.5 lines – pentru interlinie de o 1.5 linii;

– Double – pentru interlinie de 2 linii;

– Exactly – distanţa se precizează în fereastra alăturată lui At în points, (la fel pentru următoarele opţiuni);

– At Least – distanţa se măsoară faţă de caracterele cu cea mai mare înălţime;

– Multiple – multiplu faţă de valoarea introdusă pentru a încăpea caracterele înalte. Efectul setării se vede în fereastra Preview.

Numerotarea paginilor unui document

Pas 1. Din meniul Insert alegeţi Page Numebers;

Pas 2. Se va alege locul în pagină unde va fi scris numărul acesteia.

2.1. În rubrica Pozition puteţi alege:

– Bottom of page (Footer) – amplasarea numărului de pagină în partea de jos;

– Top of pafe (Header) – amplasarea numărului de pagină în partea de sus.

2.2. În rubrica Alignment puteţţi alege:

– Left;

– Right;

– Center;

– Inside – pentru paginile în oglindă pe interior;

– Outside – pentru paginile în oglindă pe exterior.

2.3. Activaţi Show Number on First Page dacă doriţi afişarea numărului primei pagini;

Pas 3. Alegerea formatului. Butonul Format deschide fereastra Page Number Format unde se poate alege:

– formatul implicit adică 1,, 2, 3, … şi atunci daţi OK;

– alt format şi din rubrica Number format care conţine semnele de paginare: 1, 2, 3, … sau a, b, c, … sau A, B, C, … sau i, ii, iii,… sau I, II, III, … puteţi alege formatul dorit; – rubrica Page Numbering conţine opţiunea Continue from previous section sau începerea unei noi numerotări pentru care numărul primei pagini este dată în Start at. – OK;

Pas 4. OK.

Listarea documentului

Înaintea listării documentului este utilă vizualizarea acestuia în forma în care va apare textul când va fi tipărit. Comutaţi în modul Page Layout şi faceţi ultimele verificări Previzualizarea documentului O imagine globală se va obţţine însă cu modul Print Preview. Alegeţi din File opţiunea Print Preview şi în acest context:

– Tastele PgUp, PgDn sau bara de defilare ne permit vizualizarea celorlalte pagini;

– Apăsarea pe butonul Multiple Pages şi tragerea pe numărul de pagini dorite duce la afişarea simultană a numărului de pagini ales.

– Următorul buton (stânga → dreapta) permite alegerea unor factori de scalare a imaginii vizualizate.

– Tipărirea se poate face din această fereastră cu butonul Print.

– Butonul Close asigură revenirea în regim de editare.

Listarea documentului Înaintea listării documentului este utilă vizualizarea acestuia în forma în care va apare textul când va fi tipărit. Comutaţi în modul Page Layout şi faceţi ultimele verificări Previzualizarea documentului O imagine globală se va obţţine însă cu modul Print Preview.

Alegeţi din File opţiunea Print Preview şi în acest context:

– Tastele PgUp, PgDn sau bara de defilare ne permit vizualizarea celorlalte pagini;

– Apăsarea pe butonul Multiple Pages şi tragerea pe numărul de pagini dorite duce la afişarea simultană a numărului de pagini ales.

– Următorul buton (stânga → dreapta) permite alegerea unor factori de scalare a imaginii vizualizate.

– Tipărirea se poate face din această fereastră cu butonul Print.

– Butonul Close asigură revenirea în regim de editare.

  • În rubrica Name selectaţi tipul de imprimantă iar în Properties puteţi alege din Configuration Printing quality varianta de calitate/rezoluţie şi viteză convenabilă, de exemplu Econofast măreşte viteza tipăririi şi minimizează consumul de toner (cerneală).
  • În rubrica Page range:

– All – listarea întregului document;

– Curent page – listarea paginii curente (pagina pe care cursorul text);

– Pages – permite listarea unui interval de pagini (ex: 1-4) sau a unei mulţimi arbitrare de pagini având numerele separate prin virgulă (ex: n1, n2, n3, n4). Poate fi şi o mulţime arbitrară de numere şi intervale (ex: 1, 2, 5-8, 11, 14, 17, 20);

– Selection – paginile selectate în document;

  • În rubrica Copies:

– Number of copies – se specifică numărul de copii;

– Colate activ – se listează toate paginile unei copii;

– Colate inactiv – se listează toate copiile unei pagini;

  • În rubrica Print:

– All pages in range

– Odd pages

– Even pages

  • Activând butonul Options apare fereastra Print:

– în grupul Printing Options se pot alege:

Draft Output – tipărire cu rezoluţie slabă, rapidă şi economică;

Reverse Print Order – tipăreşte de la ultima către prima (nu şi în oglindă);

Update Fields completează automat câmpurile de date din document (de exemplu cu data, ora);

– în grupul Include with document, opţiunea Hidden text tipăreşte textul ascuns diin document;

  • Terminaţi setarea opţiunile cu OK şi listarea începe.

Liste marcate şi numerotate

Listele marcate (bulleted, bullet = glonte) sunt folosite pentru date la care ordinea este indiferentă. Listele numerotate conţin date ordonate. aceste liste se compun din paragrafe, iar la începutul fiecăreia se amplasează o marcă sau un număr.

.Formatarea unui text existent ca o listă marcată sau numerotată

1. Se selectează paragrafele ce vor forma lista;

2. Alegeţi Format Bullets and Numbering;

3. Selectaţi Bulleted sau Numered; 4. Alegeţi tipul de marcă sau numerotare; 5. OK.

Crearea directă a unei liste marcate sau numerotate

1. Poziţionaţi cursorul la începutul viitoarei liste;

2. Executaţi paşii 2-5 de mai din procedura anterioare;

3. Introduceţi textul fiecărui paragraf (element al listei) şi daţi Enter când se termină paragraful. Următorul paragraf este automat marcat sau numerotat;

4. Când s-au terminat de introdus toate elementele liste, daţi din nou Format Bullets and Numbering şi apoi apăsaţi butonul Remove.

Crearea coloanelor

Cele mai frecvente fromatări în coloane corespund celor patru tipuri predefinite:

1. două coloane de aceeaşi lăţime;

2. trei coloane cu lăţimi egale;

3. două coloane inegale, cea mai lată în stânga;

4. două coloane inegale, cea mai lată în dreapta.

Formatarea în coloane se poate aplica la: – tot textul:

– selectaţi tot documentul sau duceţi cursorul la început;

– blocul selectat din text;

– din poziţia cursorului de text în continuare.

Procedura este:

1. Din meniul Format alegeţi Columns;

2. Indicaţi tipul predefinit dorit sau indicaţi un alt număr de coloane în rubrica Presesets sau Number of columns;

3. În rubrica Width and Spacing indicaţi lăţimea coloanelor şi distanţa dintre ele; activaţi Equal column width dacă toate coloanele au aceeaşi lăţime.

4. Precizaţi partea din document în care se aplică fromatarea alegând opţiunea dorită din fereastra Apply To;

5. Dacă activaţi opţiunea Line between coloanele vor fi separate cu o linie verticală (ce apare la tipărire sau în File Print Preview);

6. OK.

Tabele în document

Word permite lucrul cu tabele. Un tabel este format din celule aranjate în linii şi coloane. Într-o celulă poate fi plasat orice entitate diferită de tabel. Un tabel este creat, completat şi modoficat.

 Crearea unui tabel

1. Se pune cursorul în poziţia unde trebuie să fie tabelul;

2. Alegeţi din meniul Table opţiunea Insert Table;

3. Setaţi numărul de linii şi coloane în Number of Columns/Rows;

4. Setaţi lăţimea coloanelor în fereastra Column Width sau daţi Auto dacă doriţi încadrare automată pe lăţimea paginii;

5. OK.

Alternativ, puteţi apăsa butonul Table şi alegeţi numărul de linii şi coloane.

Navigarea în tabel

Dacă cursorul de text este într-o celulă se pot introduce datele din celula respectivă. Deplasarea de la o celulă la alta se face astfel:

1. Tab – o celulă la dreapta;

2. Shift+Tab – o celulă la stânga;

3. Alt+Home – prima celulă a liniei pe care e cursorul; Alt+End – ultima celulă a liniei;

4. Alt+PageUp – prima celulă a coloanei pe care e cursorul; Alt+PageDn – ultima celulă a coloanei. Cu mouse-ul se face clic într-o celulă pentru a deplasa cursorului în acea celulă.

Editarea unui tabel

Editarea se referă la numărul şi dimensiunea liniilor/coloanelor, ştergerea sau inserarea de celule, linii sau coloane. Este necesară selecţia prealabilă a elementelor supuse editării.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s