Visual Studio

Microsoft Visual Studio este un mediu de dezvoltare de programare de la Microsoft . Acesta oferă un set complet de instrumente de dezvoltare a programelor de calculator în diverse limbaje de programare, cum ar fi următoarele limbaje de programare:Visual Basic .Net, C # , F # și C ++.

În acest program poți crea jocuri sau să creiez teste grilă.

Ca să înțelegi mai mult cum se lucrează cu acest program dați un click pe următorul link  https://www.youtube.com/watch?v=_iHMXDzyrhk .

Exemple de aplicații rezolvate în C#(ci sharp):

1.Ecuația de gradul II

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace _3
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
float a, b, c, dt;
double x1, x2;
Console.Write(“a = “);
a = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“b = “);
b = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“c = “);
c = float.Parse(Console.ReadLine());
if (a == 0)
if (b == 0)
if (c == 0) Console.WriteLine(“Ec. nedeterminat.”);
else Console.WriteLine(“Ec. imposibila”);
else
{
x1 = -c / b;
Console.WriteLine(“Ec. de gr. 1 cu x1 = {0}”, x1);
}
else
{
dt = b * b – 4 * a * c;
if (dt < 0)
Console.WriteLine(“Ec. are solutii complxe”);
else
{
if (dt == 0)
{
x1 = x2 = -b / (2 * a);
Console.WriteLine(“x1 = x2 = {0}”, x1);
}
else
{
x1 = (-b + Math.Sqrt(dt)) / (2 * a);
x2 = (-b – Math.Sqrt(dt)) / (2 * a);
Console.WriteLine(“Solutiile sunt x1 = {0}, x2 = {1}”, x1, x2);
}
}
}
Console.ReadLine();

}
}
}

2.Calculator

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _5
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b, rez = 0;
char op;
short ok = 1;
Console.Write(“Primul numar : “);
a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“Al doilea numar : “);
b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“Operatia dorita : “);
op = char.Parse(Console.ReadLine());
switch (op)
{
case ‘+’: rez = a + b; break;
case ‘-‘: rez = a – b; break;
case ‘*’: rez = a * b; break;
case ‘/’:
if (b != 0) rez = a / b;
else
{
Console.WriteLine(“Impartirea la 0 este imposibila!!”);
Console.ReadKey();
return;
}
break;
default: ok = 0; break;
}
if (ok == 1)
Console.WriteLine(“{0} {1} {2} = {3}”, a, op, b, rez);
else
Console.WriteLine(“Operatorul este invalid”);
Console.ReadLine();
}
}
}

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s