Algoritmi fundamentali

Algoritmi liniari sunt  algoritmii care pot fi descrişi folosind numai comenzi/instrucţiuni de citire (în pseudocod: citeste), scriere (în pseudocod: scrie) şi atribuire (în pseudocod: ) .

Exemple:

1.Enunţul problemei: Să se descrie un algoritm pentru aflarea numărul de ore, respectiv numărul de minute dintr-o săptămână.

Rezolvare:

Algoritmul ar putea fi următorul. Ştim că o săptămână are 7 zile, iar fiecare zi are 24 de ore, respectiv o oră are 60 de minute => 7*24, respectiv 7*24*60.

Putem calcula pas cu pas astfel: se reţine în variabila zile numărul de zile dintr-o săptămână, apoi în variabila ore, ţinând cont că o zi are 24 de minute, se reţine produsul dintre 24 şi numărul de zile reţinut în variabila zile; la finalul etapei de calcul, în variabila minute, ţinând cont că o oră are 60 de minute, se reţine produsul dintre 60 şi numărul de ore din cele 7 zile reţinut în variabila ore.

Datele de ieşire sunt numărul de ore, respectiv minute, calculate în variabilele ore, respectiv minute, ale căror valori se vor afişa.

Descrierea algoritmului în pseudocod:

* nu există date de intrare (totul este fixat, nimic variabil)

zile=7     *într-o săptămână sunt 7 zile

ore 24 *zile            *o zi are 24 de ore

minute 60*ore        *o oră are 60 de minute

scrie ore, minute              *datele de ieşire

 

2.Enunţul problemei: Să se determine algoritmul pentru însumarea a două fracţii (fără simplificări ulterioare).

 

Rezolvarea: Algoritmul constă în citirea de la tastatură a lungimii laturii pătratului şi apoi determinarea şi afişarea ariei acestuia (aria = latura2). De exemplu, pentru un pătrat cu latura de 4 (unităţi de măsură), aria este 16.

Descrierea algoritmului în pseudocod:

citeşte latura

aria=latura^2

scrie aria

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s