ALGORITMI

Algoritmul este considerat noţiunea fundamentală a informaticii. În informatică, prin algoritm se poate înţelege o metodă prin care se descriu paşii necesari pentru rezolvarea unei clase de probleme, metodă care se poate implementa pe calculator prin intermediul unui limbaj de programare.

Definiție:

Un algoritm este o secvenţă de operaţii executate cu date ce trebuie organizate în structuri de date.

Generalităţi despre algoritmi

Soluţia problemei se obţine prin execuţia algoritmului. Algoritmul poate fi executat pe o maşină formală (în faza de proiectare şi analiză) sau pe o maşină fizică (calculator) după ce a fost codificat într-un limbaj de programare.

Studiul algoritmilor presupune:

  • Elaborarea algoritmilor ;
  • Exprimarea algoritmilor;
  • Validarea şi analiza algoritmilor;
  • Testarea algoritmilor.

Proprietățile unui algoritm sunt:

  • Finitudine;
  • Corectitudinea;
  • Generalitate;
  • Rigurozitate / claritate;
  • Eficienţa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s