Limbaj de programare C(si)

C  este un limbaj de programare standardizat. Este implementat pe majoritatea platformelor de calcul existente azi, și este cel mai popular limbaj de programare pentru scrierea de software de sistem. Este apreciat pentru eficiența codului obiect generat de compilatoarele C.

C este un limbaj de programare relativ minimalist ce operează în strânsă legătură cu hardware-ul, fiind cel mai apropiat de limbajul de asamblare față de majoritatea celorlalte limbaje de programare.

C cuprinde tipuri de date cum ar fi numere întregi de diferite dimensiuni, cu sau fără semn, numere în virgulă mobilă, enumerări (enum), structuri de date (struct) și uniuni (union).

Exemplu de program:

#include<iostream>

using namespace std;

class programming
{
private:
int variable;

public:

void input_value()
{
cout << “In function input_value, Enter an integer\n”;
cin >> variable;
}

void output_value()
{
cout << “Variable entered is “;
cout << variable << “\n”;
}
};

main()
{
programming object;

object.input_value();
object.output_value();

//object.variable; Will produce an error because variable is private

return 0;
}

Paşii algoritmului sunt:

1. Se împarte a la b şi se obţine restul r;

2. Se execută operaţiile de atribuire a<-b şi b<-r;

3. Dacă b este diferit de 0 atunci se revine la pasul 1, altfel c.m.m.d.c. este a. #include<iostream>

void main() {

int a, b, r, x, y;

cout << “Programul calculeaza c.m.m.d.c. si c.m.m.m.c a doua numere date” << endl;

cout << “Introduceti primul numar : “;

cin >> a;

x=a;

cout << “Introduceti al doilea numar : “;

cin >> b;

y=b;

while(b!=0) {

r=a%b; // calculeaza restul impartirii lui a la b

a=b;

b=r;

}

cout << “c.m.m.d.c al numerelor “<< x << ” si ” << y << ” este : ” << a << endl;

cout << “c.m.m.m.c al numerelor “<< x << ” si ” << y << ” este : ” << x*y/a << endl;

}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s