Inteligenţa computaţională

Inteligența computațională:

 • include o varietate de metode de calcul inspirate din natură.
 • îşi propune preluarea ideilor şi mecanismelor de inspirație biologică pentru rezolvarea diferitelor probleme şi situaţii precum şi implementarea acestora pe sisteme de calcul, în încercarea de a obţine de la maşini performanţe asemănătoare sistemelor din natură.
 • Conţine conceptele practice de adaptare şi auto-organizare, paradigme, algoritmi şi implementari care fac posibile sau facilitează realizarea acţiunilor potrivite (comportament inteligent) în medii complexe şi schimbatoare (variabile în timp)
 • Implică calcule numerice furnizând unui sistem abilitatea de a învaţa şi/sau de a rezolva situaţii noi – percepţia asupra sistemului fiind aceea ca acesta posedă anumite atribute de rationament [Ebe07]:

– generalizare

– descoperire

– asociere

– abstractizare.

Inteligenţa:

 • Capacitatea de a înţelege uşor şi bine (corect), de a sesiza ceea ce este esenţial, de a rezolva situaţii sau probleme noi pe baza experienţei acumulate anterior.
 • Capacitatea de adaptare la împrejurări noi, de a sesiza relaţiile esenţiale şi de a găsi o solutie dintr-o anumită situaţie, de a rezolva probleme noi.

Incadrarea IC:

 • IC – simularea pe un sistem de calcul a inteligenţei biologice
 •  IC – similară “Inteligenţei artificiale”, care este bazată pe noţiunea de cunostinţa
 •  Inteligenţă este:

-biologică;

-artificială;

-computaţională.

 • IC este strâns legată domeniul numit “soft computing”
 • exploatează toleranţa la imprecizie, nesiguranţă şi adevăr parţial, pentru a obţine flexibilitate, robusteţe şi costuri scăzute
 • diferă fundamental de calculul convenţional (hard), caracterizat tocmai de lipsa tratarii impreciziei şi a adevărurilor parţiale
 • Ce atribute ale sistemelor IC nu apar la IA conventionala si la hard computing:

– capacitatea de generalizare

-capacitatea de a lucra cu adevar partial si incertitudini

– toleranța fata de erori și zgomot, ceea ce conduce la sisteme torelanțe la defecte;

-capacitatea de a funcționa bine in medii complexe și variabile.

 • Ce atribute ale sistemelor hard computing nu apar la sistemele cu IC (soft computing):

– precizia

– certitudinea

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s