Baze de date

O bază de date  este un ansamblu structurat de date înregistrat pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan cerințele mai multori utilizatori într-un mod selectiv şi în timp util.

Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD/DBMS) este ansamblul de programe care permit utilizatorului să interacţioneze cu o bază de date.

O bază de date (BD, eng. DB) este un ansamblu structurat de date înregistrat pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan cerințele mai multori utilizatori intr-un mod selectiv şi în timp util.

Regulile şi conceptele care permit descrierea structurii unei BD formează modelul datelor.

Există trei modele a datelor care sunt definte astfel:

  • Modelul ierarhic în care datele erau organizate sub forma unui arbore, nodurile constând din înregistrari iar arcele referinte catre alte noduri.
  • Modelul retea în care datele erau organizate sub forma unui graf orientat. Nodurile şi arcele au aceeasui semnificaţie ca mai sus.
  • Modelul relaţional în care, intuitiv, datele sunt organizate sub forma de tabele.

Termenul de relaţie (care da denumirea modelului) provine din matematica iar reprezentarea intuitiva a unei relaţii este o tabela.

În cazul modelului relaţional descrierea structurii unei baze de date consta în principal din descrierea tabelelor componente:

  • denumire;
  • lista de coloane;
  • tipul datelor din acestea.

Constrângerea de integritate este  descrierea informaţilor despre elementele de identificare ale înregistrărilor dintr-o tabelă (cheie primara), a coloanelor comune cu alte tabele (chei straine) şi a altor restricţii şi verificări de corectitudine pentru datele stocate.

Operaţiile de proiectare şi descriere a structurii unei baze de date sunt facute în general cu ajutorul modelului entitate-asociere.

Acesta este un model generic de descriere a datelor sub forma grafica – diagrame entitate asociere – din care se poate trece pe baza unor reguli de transformare în alte modele de date.

 

O bază de date (BD, eng. DB) este un ansamblu structurat de date înregistrat pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan cerintele mai multori utilizatori intr-un mod selectiv şi în timp util.

În limbajul curent se intalnesc expresii ca: “avem aceasta informaţie în baza noastra de date” şi în cazurile în care datele respective sunt de exemplu stocate sub forma unor fise (pe hartie) sortate alfabetic sau dupa alte criterii.

În acest caz este vorba despre o extensie a termenului de bază de date. În cazul sistemelor de gestiune a bazelor de date suporturile pe care sunt stocate datele sunt:

  • magnetice;
  • optice.

O bază de date (BD, eng. DB) este un ansamblu structurat de date înregistrat pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan cerintele mai multori utilizatori intrun mod selectiv şi în timp util.

1. Gestiunea utilizatorilor. Un SGBD trebuie să permită crearea, modificarea şi ștergerea utilizatorilor. Operaţia este efectuată de obicei de administratorul bazei de date.

2. Concurența la date. În cazul accesului simultan al mai multor utilizatori la aceleasi date un SGBD trebuie să aibă mecanisme pentru a preîntâmpina inconsistența datelor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s