Categorii de utilizatori

1. Utilizatori privilegiați

Administratorul bazei de date

2. Utilizatori neprivilegiați

 • Utilizatorul este o persoana fizica (exemplu: în Oracle o persoana care utilizează sqlplus).
 • Utilizatorul este o entitate generică (aplicație software).

Nivele de reprezentare

O aceeași bază de date poate fi privita din diverse perspective rezultând descrieri diferite. Termenul consacrat pentru descrierea structurii unei baze de date este acela de schema.

În literatura de specialitate exista o clasificare pe trei nivele a acestor descrieri: fizic, conceptual şi extern.

Gestionarea schemelor bazei de date pentru fiecare nivel este una dintre atribuțiile administratorului bazei de date.

Nivelul fizic

La acest nivel baza de date este descrisă din perspectiva stocării sale pe dispozitivele fizice: identificarea discurilor şi a căilor unde este stocată, numele fişierelor care formează baza de date, structura fizica a acestora, etc.

Descrierea bazei de date la acest nivel poarta numele de schema fizică

Descrierea bazei de date la acest nivel poarta numele de schema conceptuala (numita uneori şi schema logica) a bazei de date.

Ea constă într-o descriere abstractă dar exactă a structurii acesteia, lasând la o parte detaliile fizice de implementare.

Tabelele care formează baza de date.

Structura (coloanele) fiecărei tabele .

Tipul de date asociat coloanelor.

Elementele pe baza cărora se realizează interconectarea tabelelor (coloane comune) Constrângeri de integritate.

Operaţii declanșate automat la modificarea unor elemente ale bazei de date.

Diferitele categorii de utilizatori ai unei baze de date au nevoie în activitatea lor doar de porțiuni specifice ale acesteia.

Descrierea acestor porțiuni poartă numele de scheme externe.

O bază de date are deci asociată o singură schemă fizică şi o singură schemă conceptuală dar mai multe scheme externe.

Cablarea informaţiilor structurale în program constituie o bariera în calea dezvoltarii şi modificarii acestora.

Orice operaţie de modificare a bazei de date a unei aplicaţii se masoara şi prin prisma costurilor materiale

 • Independenta logică;
 • Independenţa fizică.

Independenta logică reprezintă posibilitatea de schimbare a schemei conceptuale a bazei de date fără modificarea schemelor externe.

Condiția este că modificarea sa nu elimină nici unul dintre elementele necesare translaţiei de la schema externă la schema conceptuală.

Permite:

 • Adăugarea de noi tabele în baza de date
 • Adăugarea de noi coloane în tabelele existente Modificarea numelor tabelelor şi coloanelor existente
 • Adăugarea de noi constrângeri de integritate
 • Modificarea în anumite limite a tipului datelor stocate în baza de date
 • Restructurarea bazei de date prin mutarea unor coloane în alte tabele, fragmentarea unei tabele sau reunirea mai multor tabele.

Independenţa fizică reprezinta posibilitatea de schimbare a schemei fizice a bazei de date fără modificarea schemei conceptuale şi implicit a schemelor externe.

Aceasta da posibilitatea reorganizării fizice a bazei de date fără afectarea aplicaţiilor care o folosesc.

Permite:

 • Schimbarea dispozitivelor fizice pe care este stocata baza de date;
 • Schimbarea numelor fişierelor fizice în care este stocata baza de date sau a directoarelor unde acestea sunt plasate;
 • Adaugarea de noi structuri de cautare rapida (indecsi) pentru cresterea vitezei de executie;
 • Schimbarea în anumite conditii a structurii fizice a fişierelor bazei de date;
 • Schimbarea unor parametri ai sistemului de gestiune care afectează modul în care datele sunt stocate la nivel fizic.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s