Metoda prelucrării prin fişiere independente

Sistemul bazat pe fişiere reprezintă sistemul anterior bazelor de date. Modul de lucru bazat pe fişiere independente, demodat astăzi, are o serie de neajunsuri care limitează eficienţa şi eficacitatea aplicaţiilor utilizator.

Specific metodei prelucrării prin fișiere este faptul că fiecare dată (Data1, Data2, …, Datan) este descrisă în toate fişierele în care apare, iar fiecare fişier trebuie descris în toate programele în care este utilizat. Nu există nici o posibilitate de a stabili în mod explicit o relaţie între două fişiere de date.

De asemenea, dacă spre exemplu, Data2 din Fişier1 este modificată, modificarea nu se face automat şi în Fişier2, ceea ce determină inconsistenţa datelor.

Dezavantajele organizării datelor în fişiere pot fi sistematizate astfel:

  1. Redundanţa şi inconsistenţa datelor, datorită prezenţei aceleiaşi date în mai multe fişiere independente;

Aceleaşi date sunt înregistrate şi stocate în mai multe fişiere, ceea ce reclamă programe distincte pentru actualizarea fiecărui fişier. În plus, duplicarea datelor conduce la un consum mare de memorie şi incoerenţă la trecerea datelor stocate dintr-un fişier în altul. Aceasta duce la alterarea integrităţii datelor (datele nu mai concordă), gestionarea complexă şi actualizarea greoaie a acestora, precum şi la o monopolizare inutilă a spaţiului de memorie.

  1. Complexitatea actualizărilor (adăugarea, ştergerea sau modificarea datelor);
  2. Dificultatea obţinerii de informaţii neplanificate (spontane sau ad-hoc), chiar şi pentru o simplă interogare fiind necesară scrierea unui program;

Dispersia datelor în diverse fişiere independente complică accesul utilizatorilor la informaţiile cerute ad-hoc, necesitând crearea de programe particulare pentru extragerea

datelor solicitate. În lipsa acestor programe, pentru obţinerea informaţiilor dorite utilizatorul procedează la extragerea manuală.

  1. Costul ridicat de exploatare  ca urmare a dublării datelor;

Exploatarea fişierelor independente presupune un cost ridicat, atât în ceea ce priveşte resursele informatice (hardware şi software), cât şi cele legate de personalul utilizat.

  1. Separarea şi izolarea datelor;

Atunci când datele sunt izolate în fişiere separate, programatorul de aplicaţii trebuie să se asigure că sunt extrase datele corecte, fiind astfel necesară sincronizarea prelucrării datelor din fişiere diferite, această operaţiune fiind  dificilă când sunt solicitate date din mai mult de două fişiere.

  1. Formate de fişiere incompatibile, ceea ce face dificilă prelucrarea lor simultană

Deoarece structura fişierelor este încorporată în programele de aplicaţii, ea este dependentă de limbajul de programare în care sunt scrise acestea. De exemplu, structura unui fişier generat de un program scris cu limbajul COBOL poate să fie diferită de cea a unuia generat cu un program în limbajul C. De aceea sunt necesare programe de transformare a fişierelor într-un format comun.

  1. Dependenţa datelor faţă de programele de aplicaţii

Organizarea fişierelor, adresa lor fizică în memorie şi programele de aplicaţii folosite pentru accesarea fişierelor sunt interdependente. Astfel, schimbările legate de dispunerea pe suportul de memorie, de structura datelor şi modificarea înregistrărilor unui fişier presupun modificări în toate programele în care este referit fişierul respectiv. Întreţinerea acestor programe este dificilă putând genera incoerenţe în fişierele de date. Incoerenţa şi lipsa de integritate sunt extrem de dificil de corectat deoarece nu există un dicţionar central pentru urmărirea definirii datelor.

Toate aceste probleme care apar în sistemul ce prelucrează fişiere îşi găsesc rezolvarea prin folosirea bazelor de date şi a sistemelor de gestiune a bazelor de date. Datele stocate în baze sunt independente atât faţă de programele de aplicaţii care le folosesc, cât şi faţă de tipul de memorie utilizat.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s