Instructiunea IF si instructiunea while

Sintaxa: if (exp_logica) instrDA;  else instrNU;

Efect:

 • se evalueaza valoarea expresie logice
 • daca valoarea calculata este adevarata (nenula) se executa instructiunea instrDA si apoi instructiunea de dupa IF
 • daca valoarea calculata a expresiei este nula se executa instructiunea instrNU (daca exista ramura ELSE) si apoi instructiunea de dupa IF

Exemplu:

 • if (a%2==0) cout>>”valoarea este para”; else cout<<” valoarea este impara”;
 • se verifica daca restul impartirii la 2 a variabilei A este zero
 • daca DA se executa cout>>”valoarea este para”;
 • daca NU se executa cout>>”valoarea este impara”;

Observatii:

 • in C/C++ instructiunile, pe langa efectul lor, returneaza o valoare adevarat (1 – unu) daca se executa corect si fals (0 – zero) daca executia a fost eronata;
 • secventa if (a=b) instr1; else instr2; va executa intotdeauna numai instr1 pentru ca atribuirea a=b se executa corect
 • a nu se confunda a=b (lui a i se atribuie valoarea lui b) cu a==b (care verifica daca cele doua valori sunt egale)
 • daca in loc pentru o valoare a conditiei testate algortimul impune executarea a mai mult de o instructiune, acestea se vor incadra intre acolade: if (conditie) { …instructiuni pe ramura DA} else {instructiuni pe ramura NU};

Probleme:

 1. Fie N un numar natural. Sa se afiseze textul PAR sau IMPAR, functie de valoarea lui N.
 2. Fie N un numar natural. Sa se afiseze  textul POZITIV,  NEGATIV sau ZERO dupa caz.
 3. Fie A si B capetele unui interval. Sa se stabileasca daca o valoare X apartine intervalului [A,B].
 4. Fie A si B doua valori intregi. Sa se afiseze A si B in ordine crescatoare.
 5. Fie A si B doua valori intregi. Sa se calculeze X, solutia ecuatiei A*X+B=0.

Observatii:

 1. Se verifica valoarea expresiei N%2==0
 2. Se compara N cu 0 si se afiseaza dupa caz.
 3. Daca A este mai mare decat B, valorile trebuie interschimbate.
 4. Trebuie verificat daca A nu este zero, caz in care se afiseaza un mesaj si se iese fortat, cu RETURN.

 

Instructiunea WHILE

12NOV

Exista trei instructiuni (structuri) repetitive folosite in toate limbajele:

 • instructiunea repetitiva cu test initial CAT TIMP (WHILE) (se foloseste cand numarul de repetitii este nedefinit)
 • instructiunea repetitiva cu test final REPETA-PANA CAND (DO WHILE sau REPEAT) (se foloseste cand numarul de repetitii este nedefinit)
 • instructiunea repetitiva cu un numar cunoscut de pasi PENTRU (FOR) (se foloseste cand numarul de repetitii este cunoscut – un numar fix de ori.)

Instructiunea WHILE

Sintaxa :

 • while (expL) instructiune;

Efect

 1. Se evalueaza expresia logica
 2. Daca valoarea expresiei logice este 1 (adevarata) se executa instructiunea si se revine la pasul 1
 3. daca valoarea expresiei logice este zero (falsa) se continua cu instructiunea de dupa punct-virgula

Observatii:

 • in esenta, cat timp valoarea expresiei logice este adevarata, se executa instructiunea
 • daca valoarea expresiei logice este falsa de la inceput atunci instructiunea nu se mai executa
 • daca WHILE trebuie sa repete mai mult de o instructiune, acestea se vor incadra intre acolade;
 • instructiunea WHILE se mai numeste “repetitiva cu test initial” sau “conditionata anterior”, pentru ca intai verifica valoarea conditiei si apoi executa secventa ce trebuie repetata

Problema exemplu. Fie A si B doua valori naturale. Sa se simuleza impartirea cu rest a lui A la B (prin scaderi repetate) si sa se determine catul si restul impartirii.

#include <iostream.h>
void main()
{//declararea
int A, B, C=0;
//citirea
cin>>A>>B;
//prelucrarea
while(A>=B) {A=A-B; C++;};
//Afisarea rezultatelor
cout<<"catul este :"<<C<<endl;
cout<<"restul este : "<<A;
}

Explicatii. Cand impartim pe A la B cautam “de cate ori se cuprinde” B in A, altfel spus cate scaderi ale lui B din a se pot face.

Un tip e problema ce necesita folosirea instructiunii WHILE este prelucrarea unui sir de valori ce se incheie cu zero.

Ideea : Se citeste fiecare valoare si daca este nenula se prelucreaza; Acest pas se repeta pana citim valoarea zero. (Ex: 23, -4, 5, 12, 79, 0).

Codul corespunzator este:

cin>>x;
While (x!=0) { //prelucrez valoarea X citita;
               ..............................
               //citesc urmatoarea valoare din sir
               cin>>x;};

Probleme ce folosesc acest algoritm pot umari:

 • numarul de valori din sir
 • valoarea maxima/minima
 • numarul de aparitii a unei valori K
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s