Fișa de lucru nr 3

1.Find date două numere întregi x și y citite de la tastatură, să se verifice dacă x este divizibil cu y, afișându-se un mesaj corespunzător.

2.Să se implementeze în limbajul C următoarele:

a)ecuația de gradul I(a*x+b=0);

b)ecuația de gradul II(a*x^2+b*x+c=0);

c)ecuația de gradul III(a*x^3+b*x^2+c*x+d=0).

3.Fiind date trei numere naturale nenule a, b și k, să se verifice dacă fracția a/b se simplifică cu k.În caz afirmativ se va afișa și fracția simplificată.

4.Să se verifice dacă un an calendaristic dat este bisect sau nu.Un an este bisect dacă:

-este divizibil cu 4 și nu este divizibil cu 100;

-este divizibil cu 400.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s