Test nr 5

1p 1.Algoritmul prin care s-a decris rezolvarea ecuației de gradul întâi folosește pași prin care se execută operații de comunicare, comparație și calcul. Această proprietate a algoritmului se numește:

a)claritate;

b)realizabilitate;

c)eficiență.

1p 2.Algoritmul prin care s-a decis rezolvarea ecuatiei de gradul întâi permite obținerea soluțiilor pentru orice combinație de valori ale coeficienților a și b.Această proprietate a algoritmului se numește:

a)finitate;

b)claritate;

c)universalitate.

3p 3.Se dă un număr a care reprezintă lungimea unui pătrat.Să se facă un progran in limbajul de programare C în care să se calculeze: perimetrul, aria și diagonala pătratului.

2p 4.Se dau trei numere a,b și c.Să se facă un program în limbajul de programare C în care să se verifice dacă cele trei numere formează o progresie geometrică.

2p 5.Să se descrie etapele de rezolvare a ultimilor 2 probleme.

Timp de lucru :50 minute

Atenție: Toate subiectele sunt obligatori și se acordă 1p din oficiu.

Advertisements

One thought on “Test nr 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s