Fișa de lucru nr 5

1.Într-o clasă sunt e elevi.Știind că numărul băieților din clasă este cu b mai mare decât numărul fetelor, afisați câte fete sunt și câți băieți sunt în clasă.

2.Se citește de la tastură lungimea unui obiect exprimată în metri.Să se transforme lungimea respectivă, din metri, în decimetri, centrimetri și melimetri.

3.Realizați un program care citește de la tastură două numere întregi, apoi afișează: media aritmetrică, media geometrică, suma pătratelor și suma cuburilor celor două numere.

4.Realizați un program care citește un număr de ani calendaristici, apoi tipărește numărul de luni, zile și ore cuprinse în acești ani.Se consideră că un are 365 de zile.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s