Fișa de lucru nr 7

1.Se citește un număr natural x, cu exact patru cifre.Scrieți un program care testează dacă cifrele lui x sunt în ordine strict crescătoare de la stânga la dreapta, afișând un mesaj corespunzător.

Exemplu: pentru x=1257 programul va afișa “adevărat”, iar pentru x=1228 sau x=3758 se va tipări “fals”.

 

2.Se citește un număr natural x, cu exact patru cifre.Scrieți un program care testează dacă cifrele lui x sunt în ordine strict descrescătoare de la stânga la dreapta, afișând un mesaj corespunzător.

Exemplu: pentru x=5421 programul va afișa “adevărat”, iar pentru x=1245 sau x=4215 se va tipări “fals”.

 

3.Se dă un șir de numere care se citesc pe rând de la tastură, atâta timp cât nu s-a introdus valoarea 0 (care nu face parte din șir). Să se afișeze câte numere pozitive sunt în șir.

 

4.Se citesc de la tastură n numere naturale.Realizați un algoritm care calculează media aritmetică a elementelor impare din șir.

Exemplu: pentru șirul (-2, 8, 25, 10, 7, -3, 9, 0, -10 ), rezultatul cerut este (25+7+9+(-3))/4, adică 9.5.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s