Test (recapitulare)

2p 1. Ce valori se vor afişa, după execuţia următoarei secvenţe de program:

#include<iostream.h>

int main(void) {

int x = 0, y = 2, z = 1025;

x=x+1;

x++;

++x;

cout<<“x= “<< x<< endl;

 

z = y++;

cout<<“z= “<< z<< ” y= “<< endl;

 

z = ++y;

cout<<“z= “<< z<< ” y= “<<endl;

}

 

2p 2. Ce valori se vor afişa, după execuţia următoarei secvenţe de program:

#include<iostream.h>

int main(void) {

int x = 0, y = 2, z = 1025;

float a = 0.0, b = 1.1;

y=y-1;

cout<<“y= “<< y<< endl;

 

y–;

cout<<“y= “<< y<<endl;

y = 3;

z = y–;

cout<<“z= “<< z<< ” y= “<< endl;

z = –y;

cout<<“z= “<< z<< ” y= “<< endl;

a=a+12;

cout<<“a= “<< a<< endl;

a+=12;

cout<<“a= “<< a<< endl;

a*=3.2;

cout<<“a= “<< a<< endl;

a -= b;

cout<<“a= “<< a<< endl;

a /= 10.0;

cout<<“a= “<< a<< endl;

 

2p 3.

a) Ce valoare se afişează pentru n = 3724?

b) Ce calculează următorul program?

#include int main(void) {

int n, p=1, r;

cout<<“Dati numarul “;

cin>>n;

while(n!=0) {

r=n%10;

p*=r;

n=n/10;

}

cout<<“p= “<< p<< endl;

}

 

1p 4.Care sunt metodele de sortare și câte sunt ?

 

1p 5.Completați afirmația încât să fie adevărată:

Metoda de sortare prin  ______  se deosebeşte de cea prin intersecție directă prin modul de căutare al poziţiei de inserare:

• în metoda de inserţie directă poziţia se caută utilizând ____________ liniară,

• aici ea se determină folosind _______ ,  mult mai eficientă. Aceasta constă în înjumătăţirea repetată a intervalului vizat până la găsirea locului căutat.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s