Teza nr 2

 

  • Pentru rezolvarea corectă a tutor cerințelor din Partea I și Partea a II-a se acordă 90 de puncte.din oficiu se acordă 10 puncte.
  • Timpul efectiv de lucru este 50 minute.

 

Partea I  35 puncte

1.Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate?    9/2*2-5

a) 3;

b) 4;

c) -3;

d)  -3.75.

 

2.Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia: !((a<5) && (b>7))

a) (a>=5) && (b<=7);

b) !(a<5) || !(b>7);

c) !(a<5) && !(b>7);

d)!(a>=5) && !(b<=7).

 

3.Care este valoarea expresiei  C/C++ alăturate dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3, c=5? (a/b % c <=b) || (b == a).

a) 0;

b) 1;

c) 2;

d) true.

 

4.Care dintre următoarele afirmații despre operatorii C/C++ este falsă?

a) > este operator rațional;

b) % este operator arithmetic;

c) && este operator logic;

d)<= este operator logic.

 

5.Variabila a memorează un număr natural care are exact 3 cifre. Care dintre expresiile  C/C++ de mai jos are ca valoare numărului format din prima și ultima cifră a numărului memorat a?

a) a/10 + a%100;

b) a/100 + a%10;

c)a/100 * 10 + a%10;

d)a –  a/10%10.

 

6.Să se scrie expresia conform căruia x aparține [1, 90)?

 

Partea a II-a  55 puncte

 

Se consideră următor algoritm descris în pseudocod.

citește n (număr natural)

z->0

cât timp n>0 execută{

c-> n%10

n-> [n/10]

dacă c< 5 atunci

z-> z*10+2*c

}

scrie c

 

S-a notat x%y restul împărțirii numărului natural x  la numărul natural nenul y și cu [z] partea întreagă a numărului real z.

Cerințe:

a) Scrieți valoarea afișată dacă pentru n se citește valoarea 52381.

b) Scrieți o valoare de 3 cifre care poate fi citită pentru variabila n astfel încât să se afișeze numărul 0.

c) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s