Teza nr 3

Timp de lucru 100 minute.Și se acordă 1 punct din oficiu.

 

Partea I    3p

Se citesc două numere naturale nenule n și m, ambele mai mici sau egale cu 15.se citește apoi o matrice cu n linii și m coloane, cu elemente numere naturale. Să se calculeze și să afișeze cifrele separate prin câte un spațiu, fiecare dintre ele reprezentând numărul total de cifre folosite în scrierea tutor numerelor de pe fiecare dintre liniile, respectiv coloanele matricei.

Ex:

n=4          m=6  și matricea

15           4     0     91   1    3

2             7    21   0   12    41037

3128      1     9    51   4     2

7            1      7     1    0    27

Se vor afișa pe ecran valorile:

pe rânduri: 8 12 18 7

pe coloane: 8 4 5 6 5 9

 

Partea a II-a   6p

Să se încercuiască litera A dacă afirmația este adevărată și litera F dacă afirmația este falsă.

  1. Client – server de proceduri pentru prelucrare, in care aplicatia-client poate realize controlul execuției procedurilor stocate pe server prin intermediul unei interfete specializate A/F
  2. In aplicatiile de baze de date pe Web se utilizeaza arhitectura cu trei niveluri: client, aplicatie si date. A/F
  3. Nivelul client permite unui utilizator sa comunice cu baza de date prin Web, fara interfata specializata . A/F
  4. Nivelul aplicatie reprezinta nivelul cu aplicatii la indemana utilizatorului final, pe serverul Web care, prin intermediul protocolului HTTP, receptioneaza cererile clientilor, le prelucreaza si le transmite catre o alta aplicatie sau/si catre nivelul de date. A/F
  5. Nivelul date contine sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD), care contin, de regula, date multimedia. A/F
  6. Replicarea asigura un mediu de lucru care nu asigura duplicarea si distribuirea mai multor copii (replici) ale acelorasi date, in mai multe baze de date din retea. A/F
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s