Testul nr 10

1.Ce afişează programul următor dacă se citeşte de la tastatură valoarea 2 ?

#include <iostream.h>

void main ()

{ int x,y,z;    cin>>x;

y=–x;   y+=3;

z=x-2*y++;

cout<<z++;}

2.Fie variabilele a,b,c de tipul int, cu valorile a=3, b=4. Care dintre următoarele instrucţiuni determină afişarea valorii 10 ?

  1. a) c=2*a+b–        b) c=2*a– +b        c) c=2*–a + b        d) c= 2*a+–b
  2. e) c=2*a– + b–
  1. Ce valori se obţin în urma execuţiei instrucţiunilor?

a=(2>19) ? 6 : 20;

b=(22<1) ? 6 : 20;

c= (3>42) ? 6+3 : 20-6*2;

d=(((1>3) ? 4 : 5) +35 ) && 0;

4.Care dintre secvenţele de program de mai jos atribuie variabilei reale x doar cea mai mică dintre valorile reale a si b ?

  1. a) if (a<=b) x=b; else x=a;         b) if (a<b) x=a; else x=b;
  2. c) x= (a>b) ? b : a;                     d) x=(a<=b) ? a : b;    e) x=(a==b) ? a : b;

5.Comparaţi cele 2 seturi de instrucţiuni şi precizaţi rolul acoladelor, pentru a=5, b=4, c=3:

x=1;                                                   x=1;

if (!(a<=b) || !(a<=c))                          if (!(a<=b) || !(a<=c))

if (b>=c)   cout<< –x;                        { if (b>=c)   cout<< –x;}

else if (b<c) cout<<x;                           else if (b<c) cout<<x;

6.Afişaţi zilele săptămânii cu ajutorul instrucţiunii switch().

7.Ce se va afişa în urma execuţiei secvenţelor de program următoare ?

  1. a) k= -1;

for (j=2; j<=7; j++)         cout<<j+1;

cout<<k;

  1. b) for (int j=20; j>=12; j–)

{ cout<<2<<” “;

if (j<14)      cout<<endl;}

8.Ce va afişa programul următor ?

#include<iostream.h>

void main ()

{ int c,s; long d,x; cin>>x;

d=x; s=0;

while(d)   { c=d%10; s+=c; d/=10;}

cout<<s;}

  1. a) 16      b) 18   c) 17    d) 0   e) 971

9.Care va fi valoarea variabilei c afişată de către program dacă se citesc valorile a=b=3 ?

#include,iostream.h>

void main ()

{ long a,b,c=0,z=1,i;   cin>>a>>b;

for ( i=1; i<=a; i++)

{ c+=z; z*=b; }

cout<<c; }

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s