Teza nr 9

  • Toate subiectele sunt obligatorii.
  • Se acorda 10 puncte din oficiu.Total 100p.

 

10 p I.Răspundeţi cu adevărat/fals la următoarele afirmaţii:

1.Browserul este un program care vă ajută să găsiţi şi să citiţi informaţia în

documentele html ale reţelei web.

 

2. Un mesaj e-mail standard are trei părţi:

– zona de adresă, în care se specifică expeditorul şi subiectul

mesajului;

– mesajul propriu-zis;

– semătura;

3. Pentru a citi un e-mail de la http://www.yahoo.com este obligatoriu să fie

conectat la Internet

 

4. O adresă IP este un număr folosit pentru a identifica un echipament într-o

reţea.

 

5. Telnet este un serviciu Internet pentru transferul fişierelor.

 

25p II. Întrebări cu alegere multiplă:

 

1. Care sunt serviciile asigurate de reţeaua Internet?

a) Servicii comerciale

b) Comunicare

c) Informare

d) E-learnig

e) Transfer de fişiere

 

2. Un browser asigură, în general, următoarele operaţii:

a) deplasarea printre documentele Web şi vizualizarea lor

b) accesul la celelalte servicii de informare

c) folosirea unui serviciu de căutare a informaţiei

d) nici una de mai sus

 

3. Care este rolul unui modem?

a) de a converti semnalul analogic în semnal digital

b) de a converti semnalul digital în semnal analogic

c) de a converti fişierele de pe hard disk pe un CD

d) a şi c

4. Care dintre următoarele sunt motoare de căutare:

a) Yahoo

b) Mosaic

c) Macromedia Flash

d) Java

 

5. Care din variantele de mai jos repezintă tipuri de reţele de calculatoare:

a) Reţea locală(LAN)

b) Reţea mică(MIAN)

c) Reţea de mare întindere(WAN)

d) Reţea fără fir(WLAN)

 

25 p III. Întrebări cu alegere simplă:

 

1. Programele freeware sunt programe:

a) cu taxă;

b) realizate de către hackeri;

c) care pot fi copiate gratuit de pe Internet;

d) puse la dispoziţia utilizatorilor de către autorii lor pentru a fi testate

 

2. Companiile care le asigură utilizatorilor accesul la Internet se numesc:

a) Internet service provider (ISP)

b) Internet account Provider (IAP)

c) Internet Hosting Specialists (HIS)

d) Nici una de mai sus.

 

3. Protocolul TCP/IP utilizat pentru transferul de fişiere este:

a) SMTP (Simple Mail Transmission Protocol)

b) HTTP (HyperText Transfer Protocol)

c) FTP (File Transfer Protocol)

d) DNS (Domain Naming Service)

 

4. Ce este URL ?

a) adresa unei paginii de Web în care se găseşte informaţia

b) o aplicaţie software

c) un acronim pentru Unlimited Resource for Learning

d) Nici una de mai sus

 

5. Care scopul este utilizări firewall ?

a) pentru dezarhivarea rapidă a aplicaţiilor

b) pentru protejarea datelor împotriva ameninţărilor accidentale sau

intenţionate la adresa securităţii

c) pentru a avea acces la un calculator de la distanţă şi să-l utilizeze

ca propriul său calculator

d) să uşureze comunicarea pe forumuri BBS (Bulletin Board System)

 

20 p IV. Deschideţi o aplicaţie electronică de e-mail

a) Sortaţi mesajele din Inbox în ordine descrescătoare după data la

care au fost primite

b) Deschideţi ultimul mesaj care are fişiere ataşate

c) Salvaţi în directorul aplicaţie unul din fişierele ataşate

d) Creaţi un nou folder în My Folders având numele TEST

e) Mutaţi mesajul în folderul nou creat şi marcaţi-l ca fiind necitit

f) Vizualizaţi mesajul pentru tipărire

g) Imprimaţi mesajul la o imprimantă sau în fişier

h) Inchideţi aplicaţia

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s