Operatorii

Un operator este un simbol care semnifică o anumită operație executată asupra a una sau  mai multe expresii operand. În SQL Server există următoarele categorii de operatori.

 • operatori aritmetici;
 • operatori de atribuire;
 • operatori de biți;
 • operatori de comparare;
 • operatori logici;
 • operatorul de concatenare șiruri de caractere;
 • operatori unări.

 

Operatorii aritmetici execută operații matematice asupra a două expresii de tip numeric.Operatorii aritmetici sunt:

 • + ;
 • – ;
 • * ;
 • / ;
 • % .

Observații:

1) Operatorul modulo se aplică numai unor operatori de tip întreg și returnează ca rezultat tot un  întreg.

Exemplu: 19 % 4 = 3 adică restul împărțirii întregi a lui 19 la 4 .

2) Operatorii + și –  se pot folosi și pentru operații asupra unor valori de tip datetime și smalldatetime.

În SQL Server există decât un singur operator de atribuire (=) care poate fi folosit numai în cadrul unor instrucțiuni SET sau într-o clauză SELECT.

Operatorii pe biți asupra a două expresii de tip întreg și realizează una dintre următoarele operații la nivel de biți:

 • & – operatorul ȘI (AND) pe biți;
 • | – operatorul SAU (OR) pe biți;
 • ^ – operatorul SAU EXCLUSIV (XOR) pe biți.

Operatorii de comparare testează dacă două expresii sunt egale sau nu egale, respectiv dacă una dintre ele este mai mare decât cealaltă,.Operatorii de comparare se pot aplica asupra tutor tipurilor de expresii exceptând text, ntext sau image.Operatorii de compararea aceptați de SQL Server sunt:

 • = –  egalitate;
 • > –  mai mare;
 • < –  mai mic;
 • >= – mai mare sau egal;
 • <= – mai mic sau egal;
 • <> – diferit;
 • != – diferit(nu este prevăzut în stardadul SQL);
 • !< – nu este mai mic decât (nu este prevăzut în stardadul SQL);
 • !> – nu este mai mare decât (nu este prevăzut în stardadul SQL).

Operatorii logici testează valoarea de adevăr a unei condiții și returnează valoare de tip bolean care poate fi adevarată, falsă sau unknown.

Operatorii logici sunt:

 • all;
 • and;
 • any;
 • between;
 • exists;
 • in;
 • like;
 • not;
 • or;
 • some.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s